fbpx

שירותים מיוחדים

השאירו פרטים ונציג ׳אילן׳ יחזור אליכם עוד היום לבדיקת זכאות ללא עלות!

מי זכאי לקצבה?

לקצבה לשירותים מיוחדים זכאים גברים ונשים עד גיל פרישה המבוטחים בביטוח הלאומי וזקוקים לעזרה רבה של אדם אחר בפעולות היוםיום (לבישה, אכילה, רחצה, ניידות בבית ושליטה על הפרשות), או שהם זקוקים להשגחה מתמדת למניעת סכנת חיים לעצמם או לאחרים.

תנאי הזכאות:

על המבוטח לעמוד בכל התנאים האלה:

  1. הוא מבוטח בביטוח הלאומי וגילו מ-18 ו-90 ימים עד גיל הפרישה, והוא נמצא בישראל.
  2. הוא מקבל קצבת נכות מן הביטוח הלאומי ונקבעה לו על ידי הביטוח הלאומי נכות רפואית בשיעור של 60% לפחות (לעניין שירותים מיוחדים)או הוא אינו מקבל קצבת נכות, אך נקבעה לו על ידי הביטוח הלאומי נכות רפואית בשיעור של 75% (לעניין שירותים מיוחדים), ובלבד שהוא עונה גם על התנאים המפורטים בהמשך.
  3. הוא אינו מקבל הטבות על פי הסכם ניידות, למעט מקרים המפורטים בהמשך.
  4. הוא אינו נמצא במוסד שניתנים בו שירותי רפואה, סיעוד או שיקום.

השאירו פרטים ונציג ׳אילן׳ יחזור אליכם עוד היום לשיחת ייעוץ ללא עלות.