fbpx

נכות כללית

השאירו פרטים ונציג ׳אילן׳ יחזור אליכם עוד היום לבדיקת זכאות ללא עלות!

מי זכאי לקבל קצבת נכות כללית?
על מנת לקבל קצבת נכות כללית, על התובע להוכיח לביטוח לאומי שהוא עומד בקריטריונים הקבועים בחוק, לצורך קבלת הקצבה.

הקריטריון הראשון הינו שהתובע סובל מנכות רפואית בשיעור של 60% לפחות או לחילופין, נכות בשיעור של 40% לפחות במקרים שבהם אחד מן הליקויים הרפואיים שמהם סובל התובע מקנה נכות בשיעור של 25% לפחות.

כאשר מדובר בעקרת בית נכה אשר מעוניינת לקבל קצבת נכות כללית, עליה להוכיח שהיא סובלת מנכות בשיעור של 50% לפחות.

מי קובע את גובה הנכות במסגרת תביעה של נכות כללית?
הנכות הרפואית של התובעים נכות כללית נקבעת על ידי ועדה רפואית אשר נערכת במסגרת ביטוח לאומי. ועדה רפואית זו מורכבת מרופאים המומחים בתחומי הרפואי השונים שמהם סובל התובע. ועדה רפואית זו בודקת את התובע ואת המסמכים הרפואיים אשר התובע מגיש.

בתום הבדיקה קובעת הועדה הרפואית הנ"ל את שיעור הנכות ממנה סובל התובע ואולם החלטת הועדה אינה ניתנה לתובע במעמד הבדיקה, אלא נשלחת אל התובע בדואר כשבוע ימים לאחר מכן בצירוף פרוטוקול הועדה הרפואית.

מה עוד התובע צריך להוכיח על מנת לקבל קצבת נכות כללית?
לאחר שהתובע הוכיח שהוא עומד בקריטריון הקבוע בחוק לעניין גובה הנכות הרפואית, עליו הוכיח כי הוא עומד בקריטריון הקבוע בחוק לעניין גובה דרגת אי כושר. את גובה דרגת אי הכושר קובעת ועדה גם כן אשר במסגרתה נדרש התובע להוכיח שבעקבות מצבו הרפואי הוא איבד חלק משמעותי של כושר עבודתו (לפחות 50% מכושרו להשתכר או במקרים של עקרת בית, לפחות 50% מכושרה לתפקד במשק הבית.

מאיזה גיל ועד איזה גיל ניתן להגיש תביעת נכות כללית?
תביעת נכות כללית ניתן להגיש החל מהגיע התובע לגיל 18 ועד הגיע התובע לגיל פרישה (גיל 67).

מה עוד צריך התובע להוכיח על מנת לקבל קצבת נכות כללית?
ייתכן ויהיו עוד קריטריונים נוספים שבהם יידרש התובע במסגרת נכות כללית לעמוד, הכל בהתאם לנתונים של התיק עצמו וכל מקרה נבדק לגופו. כמובן שבראש ובראשונה יהיה על התובע להוכיח שהוא תושב ישראל כחוק שכן אחרת הוא לא יהיה זכאי לקבלת קצבת נכות כללית, גם אם יעמוד בשאר הקריטריונים האמורים לעיל והקבועים בחוק.

השאירו פרטים ונציג ׳אילן׳ יחזור אליכם עוד היום לשיחת ייעוץ ללא עלות.

נכות כללית