fbpx

נכות ילדים

השאירו פרטים ונציג ׳אילן׳ יחזור אליכם עוד היום לבדיקת זכאות ללא עלות!

גמלה לילד נכה משולמת ע"י המוסד לביטוח לאומי לילדים בגילאים שבין 91 ימים ל-18 שנים, בהתאם לליקויים השונים ומידת התלות בזולת.

מי זכאי?

 • ילד מגיל 91 ימים עד 3 שנים שאינו מבצע את רוב הפעולות ותנועות הראש, הגפיים והגו שבני גילו מסוגלים לבצען.

 • ילד מגיל 3 שנים עד 18 שנים הזקוק, הרבה יותר מבני גילו, לעזרה בביצוע פעולות היום-יום (להתלבש, לאכול, להתרחץ, להתנייד בבית ולשלוט על ההפרשות).

 • ילד מגיל 91 ימים עד 18 שנים, הזקוק לנוכחות קבועה של הזולת – לא ניתן להשאירו לבד ללא השגחה בכל שעות היממה, אפילו לפרקי זמן קצרים, בשל חוסר יכולת שלו להבחין בגורמי סיכון לו או לזולת (לדוגמה, ילדים עם פיגור בינוני, מחלות קשות או הפרעות נפשיות קשות).

 • ילד מגיל 91 ימים עד 18 שנים, הזקוק להשגחה קבועה של הזולת – אי אפשר להשאירו לבד ללא השגחה, אפילו לפרקי זמן קצרים, והוא זקוק לנוכחות של הזולת בקרבתו כדי למנוע מצבי סיכון באופן החורג במידה ניכרת מילדים בגילו (כגון, ילדים שוועדת אבחון קבעה כי הם בעלי פיגור קל, ומשרד החינוך קבע להם מסגרת חינוכית בהתאם).

 • ילד שיש לו ליקוי מיוחד:

  • ירידה בשמיעה, מהלידה עד גיל 18.

  • ירידה בראייה, מ-91 ימים עד גיל 18.

  • פסיכוזה או לקות על רצף האוטיזם, מ-91 ימים עד גיל 18.

  • תסמונת דאון, מהלידה עד גיל 18.

 • ילד עם ליקוי מיוחד בשתי הגפיים, מגיל 91 ימים עד 18 שנים.

 • ילד הזקוק לסיוע בתקשורת בשל היעדר מוחלט של תקשורת מילולית, מגיל 3 עד 18 שנים.

 • ילד הזקוק לטיפול רפואי מיוחד, מגיל 91 ימים עד 18 שנים.

 • מידע מפורט יותר לגבי סעיפי הזכאות שצויינו ניתן למצוא באתר המוסד לביטוח לאומי.

 • תוספת לגמלת ילד נכה (החל מינואר 2012) ניתנת עבור:

  • ילד מגיל 3 ומעלה, התלוי לחלוטין בעזרת הזולת – זקוק לעזרה בכל שעות היממה, בביצוע כל פעולות היום יום (הלבשה, אכילה, רחצה, היגיינה אישית וניידות עצמית בבית).

ילד המאושפז בבית חולים לצורך טיפול נפשי

 • החל מיום 01.08.2012, ילדים המאושפזים בבית חולים לצורך טיפול נפשי זכאים לקבל גמלת ילד נכה.

 • בתום שנה מתחילת האשפוז, תיבדק הזכאות להמשך תשלום הגמלה על-ידי רופאי המוסד לביטוח לאומי.

 • הורים שתביעתם לגמלה נדחתה בעבר בשל אשפוז הילד לצורך טיפול נפשי, יתבקשו להמציא את המסמכים המתאימים כדי לאשר את זכאותם לגמלה.

 • הורים שאינם מקבלים את הגמלה צריכים להגיש לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום מגוריהם טופס תביעה לגמלה לילד נכה ולצרף אליו סיכום ביניים של האשפוז.

 • גמלת ילד נכה אינה משולמת למי ששוהה במוסד או בפנימייה שניתנים בהם שירותי רפואה, סיעוד או שיקום.

תנאי זכאות נוספים

 • בנוסף לפירוט המקרים המזכים בגמלה, צריכים להתקיים גם התנאים הבאים:

  • הילד הוא ילדו של מבוטח שהוא תושב ישראל

  • הילד נמצא בישראל

  • הילד אינו מוחזק במשפחה אומנת או במוסד

  • הילד אינו מקבל קצבת ניידות, למעט מי שנקבעו לו 80% בניידות או שהוא זקוק לכיסא גלגלים

 • מידע מפורט יותר לגבי תנאי הזכאות שצויינו ניתן למצוא באתר המוסד לביטוח לאומי.

שיעורי הגמלה

גמלה לילד נכה מורכבת מגמלה לסידורים מיוחדים ומגמלה לעזרה בלימודים ולטיפול התפתחותי (החל מאוגוסט 2012 משולמת תוספת לקצבה גם עבור ילדים שאינם לומדים).

סכום הגמלה מחושב באחוזים מקצבת נכות מלאה ליחיד- 2,189 ש"ח, החל מיום 01.01.2014 (2,149 ש"ח לפני כן).

מקבלי הגמלה המרבית לילד נכה מקבלים גם 17% תוספת לגמלה 372 ש"ח, החל מיום 01.01.2014 (365 ש"ח לפני כן).

תוספת עבור ילדים התלויים לחלוטין בעזרת הזולת: החל מינואר 2012 התוספת היתה בסך 487 ש"ח לחודש. החל מינואר 2013 הועלה סכום התוספת ל- 593 ש"ח לחודש.

ילד שעבר את גיל 14, והיה זכאי לפני יום 14.02.2010 לגמלה בשיעור של 137% (גמלה לסידורים מיוחדים, גמלה מיוחדת וגמלה לדמי מחיה ועזרה בלימודים), ימשיך להיות זכאי לגמלה זו במשך ארבע שנים או עד הגעתו לגיל 18 ו- 90 יום.

השאירו פרטים ונציג ׳אילן׳ יחזור אליכם עוד היום לשיחת ייעוץ ללא עלות.