fbpx

ניידות

השאירו פרטים ונציג ׳אילן׳ יחזור אליכם עוד היום לבדיקת זכאות ללא עלות!

גימלת ניידות מעניקה הטבות לנכים שיש להם ליקויים ברגליים, המגבילים אותם בניידות. לא כל נכה המוגבל ברגליו זכאי לקבל את גימלת הניידות אלא רק נכים שהליקוי שלהם נכלל ברשימת הליקויים הסגורה שבהסכם הניידות, שנחתם בין משרד האוצר ובין המוסד לביטוח לאומי.

זכאים לגמלת ניידות מי שמוגדרים כ"מוגבלים בניידות":

מוגבל בניידות הוא תושב, שיש לו נכות ברגליו, הרשומה ברשימת הליקויים שבהסכם הניידות, וביום הגשת התביעה טרם הגיע לגיל פרישה. בנוסף, הוא נדרש לדרגת מוגבלות בניידות מינימלית בשיעור של 40% לפחות, וזאת במידה ויש ברשותו רישיון נהיגה. במידה ואין ברשותו רישיון נהיגה, דרגת המוגבלות בניידות הנדרשת, על מנת שיקבל את גימלת הניידות, היא 60% . חשוב לציין שמוגבל בניידות שאין ברשותו רישיון נהיגה ושוועדה רפואית קבעה שדרגת המוגבלות בניידות שלו היא 60% ומעלה, יהיה זכאי לקבלת גימלת ניידות רק אם יש לו "מורשה לנהיגה" שיכול להסיעו.

השאירו פרטים ונציג ׳אילן׳ יחזור אליכם עוד היום לשיחת ייעוץ ללא עלות.